Vendos të dhënat

Çdo Kod Promocional Gillette është unik dhe mund të regjistrohet vetëm një herë.

Kujdes! Kujdes! Ruaj fletushkën origjinale me kodin promocional të gjetur brenda paketimit Gillette Blue 3 deri në momentin e marrjes në dorëzim të dhuratës së përzgjedhur. Në rast të kundërt, mund të skualifikohesh nga promocioni!

Mos harroni të ruani edhe kuponin tatimor! Në rast verifikimi, vetem përmes kuponit tatimor mund të vertetoni blerjen e produktit